Ce fac daca am gresit datele sau continutul unei facturi?

Antreprenorii au des provocari contabile, nu-i asa? Cea mai simpla intrebare la care vrem sa aflam astazi raspunsul: Ce fac daca am gresit datele sau continutul unei facturi? Stornez? Anulez? Corectez? Cum procedez? Am intrebat unul din membrii comunitatii si am primit un raspuns pe larg, speram sa va fie de folos!

 

Ce este factura storno?

Prin factura storno se rectifica o tranzactie anterioara consemnata intr-o factura. Cu alte cuvinte, factura storno se intocmeste atunci cand a fost efectuata o tranzactie si ulterior doresti sa rectifici suma precedenta, pe scurt, cand vrei sa corectezi o factura. Pe ea se va trece suma pe care doresti sa o scazi din suma anterior facturata. In factura storno se face mereu referire la factura anterioara care se doreste a fi corectata.

Cand se storneaza o factura fiscala?

O factura fiscala se storneaza atunci cand se doreste rectificarea informatiilor, cand factura a fost emisa cu o suma gresita, dar si in cazul in care clientul returneaza produsele.

Stornarea reprezinta solutia pentru corectarea unei facturi emise anterior si care a fost deja trimisa clientului, respectiv solutia in momentul in care un client caruia i s-a emis deja factura returneaza produsele.

In art. 330 din Codul Fiscal regasim urmatoarele informatii:

(1) Corectarea informatiilor inscrise in facturi sau in alte documente care tin loc de facturi fiscale se efectueaza astfel:

☑in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;

☑in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data documentului corectat

(2) In situatiile prevazute la art. 287 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile inscrise cu semnul minus, cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 287 lit. d) (este vorba despre cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila)

(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 297-302.

Cum se storneaza o factura fiscala?

Exista doua proceduri de stornare a unei facturi:

  1. Se emite o factura care cuprinde sume cu minus pentru acele puncte care se doresc a fi stornate si valorile corectate cu plus;
  2. Se emit doua facturi – una in care sunt inscrise toate sumele din factura precedenta cu minus si a doua in care se inscriu sumele corecte.

Factura storno se poate corecta integral, procedura numita stornare integrala, iar in acest caz toate valorile de pe factura iniatiala vor fi trecute cu minus. Exista si o procedura de stornare partiala, prin care se modifica doar anumite pozitii din documentul initial si doar acele valori vor fi trecute cu minus in factura storno. In ambele cazuri – integral si partial – se pot aplica procedurile de mai sus cu o singura factura sau cu doua.

Indiferent daca s-a efectuat o stornare integrala sau o stornare partiala, factura storno va cuprinde o referire la factura initiala, cea pe care o storneaza. De altfel, o factura poate fi stornata prin una sau mai multe facturi storno.

Facturile storno se inregistreaza in jurnalul de vanzari/cumparari si sunt preluate in deconturile facute de furnizor/beneficiar pentru perioada in care a avut loc modificarea.

Cand nu putem storna o factura fiscala?
O factura nu poate fi stornata pe motiv de neplata a facturilor, daca marfurile sau serviciile au fost livrate/prestate.

Ce reprezinta anularea facturilor fiscale si cand se face?

Anularea se face in situatia in care factura nu a fost transmisa la beneficiar si se emite un nou document cu informatiile corecte. Ea se face doar in cazul in care factura a fost emisa in mod eronat.


Cristina Vintila

Membru CECCAR

Expert Contabil si CEO CV Expert Contabil

Membru echipa Leaders | MORE Networking